Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng Ảnh Gái Sexy

Vui lòng xem kỹ điều khoản sử dụng của chúng tôi

Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng Ảnh Gái Sexy nếu bạn không đồng ý thực hiện tất cả các điều khoản và điều kiện nêu trên trang này. Các điều khoản và điều kiện này phác thảo các quy định cho việc sử dụng trang web của Ảnh Gái Sexy, có địa chỉ tại https://anhgaisexy.com/

Bạn phải ít nhất 13 tuổi để sử dụng trang web này.

Avatar Ảnh Gái Sexy

Ảnh Gái Sexy có quyền giám sát tất cả các bình luận và xóa bất kỳ bình luận nào có thể được coi là không phù hợp, gây khó chịu hoặc vi phạm các điều khoản sử dụng này.

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên trang web của chúng tôi gây khó chịu vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể liên hệ và thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu xóa liên kết nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ thực hiện theo yêu cầu của bạn 100%.

Chúng tôi không đảm bảo rằng tất cả thông tin trên trang web này là chính xác và đảm bảo tính đầy đủ hoặc tính xác thực của nó. Miễn là trang web và các thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào.

Chúng tôi yêu cầu bạn tôn trọng các nguyên tắc trên để chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp trang web như một nguồn tài nguyên miễn phí cho tất cả mọi người. Chúng tôi muốn sử dụng các nguồn lực của mình để cải thiện và mở rộng các tính năng và nội dung của trang web. Sự hợp tác của bạn là điều cần thiết.

Ban quản trị Studio: Ảnh Gái Sexy
01/01/2021

Share ngay anh ơi!

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on reddit
Reddit