Chính sách và quy định chung

Chính sách và quy định chung Ảnh Gái Sexy

Khi sử dụng website https://anhgaisexy.com/ của Ảnh Gái Sexy, quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Ảnh Gái Sexy có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Chính sách và quy định chung” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy được đưa ra thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

Hướng dẫn sử dụng website

Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại nếu không được nhận được sự đồng ý của chúng tôi. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi chặn địa chỉ IP truy cập của bạn mà không cần báo trước.

Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên web. Hơn nữa, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quý khách không tuân thủ quy định.

Avatar Ảnh Gái Sexy

Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin hiển thị tại website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào từ phía Ảnh Gái Sexy.

Ảnh Gái Sexy cũng từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay bất cứ đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ và đúng của các thông tin hiển thị trên website.

Ý kiến khách hàng

Tất cả ý kiến phê bình & đánh giá nội dung trang web của quý khách đều là tài sản của chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của quý khách ngay lập tức.

Những quy định khác

Tất cả các chính sách và quy định chung (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài Điều khoản và Điều kiện này hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp Việt Nam. Chúng tôi có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được được đăng tải tại Anhgaisexy.com

Ban quản trị Studio: Ảnh Gái Sexy
01/01/2021

Share ngay anh ơi!

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on reddit
Reddit