Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật Ảnh Gái Sexy

Chính sách bảo mật này tồn tại để giải thích các dữ liệu và thông tin của bạn có thể được thu thập, sử dụng và bảo vệ. Chúng tôi có thể cập nhật các chính sách bảo mật theo thời gian, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng bằng cách đăng thông báo trên trang web Anhgaisexy.com

Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn cung cấp thông tin đó cho chúng tôi, chẳng hạn như bằng cách tạo tài khoản. Chúng tôi có thể yêu cầu địa chỉ email của bạn để xác thực tài khoản hoặc nếu bạn muốn được thông báo khi website có những thay đổi mới và các lý do khác.

Việc thu thập thông tin cá nhân như nhật ký web để giúp chúng tôi chuẩn đoán các sự cố xảy ra với hệ thống của mình để cung cấp dịch vụ và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng truy cập website của chúng tôi. Đặc biệt, chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ thông tin nào từ những người dưới 13 tuổi. 

Nếu bạn nhấp vào quảng cáo hoặc liên kết để mua hàng bạn có thể được dẫn đến biểu mẫu liên hệ, trang web hoặc số điện thoại của bên thứ ba. Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho các bên thứ ba đó sẽ phải tuân theo chính sách bảo mật của họ.

Avatar Ảnh Gái Sexy

Bảo mật thông tin cá nhân

Vui lòng không đăng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn muốn giữ kín. Nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin mà sau đó bạn muốn xóa, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để xóa thông tin đó để đảm bảo thông tin này không tiếp tục được hiển thị trong tương lai. 

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về người dùng của mình nếu luật pháp yêu cầu hoặc khi việc tiết lộ đó là cần thiết để đáp ứng hầu tòa, lệnh tòa hoặc quy trình pháp lý khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về người dùng của mình khi chúng tôi thực sự tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để phản hồi các khiếu nại, vi phạm quyền của bên thứ ba hoặc bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của người dùng nói chung.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi với các bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các máy chủ chúng tôi sử dụng để lưu trữ trang web của mình và lưu trữ thông tin khác nhằm làm cho trang web của chúng tôi đáng tin cậy hơn.

Các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm cả Google cũng thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân khi bạn truy cập một trong các trang web của chúng tôi. Chúng tôi và các nhà cung cấp của chúng tôi sử dụng cookie, mã nhận dạng quảng cáo và các công nghệ theo dõi khác để hiểu người dùng sử dụng trang web và liên kết của chúng tôi với mục đích gì. 

Ban quản trị Studio: Ảnh Gái Sexy
01/01/2021

Share ngay anh ơi!

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on reddit
Reddit